Hulp

Probleem Ruiter?Het belangrijkste van hulp vragen, is ook daadwerkelijk voor hulp open staan. Hulp kan heel confronterend zijn; wij willen allemaal geloven dat wij dingen doen zoals het hoort – het tegendeel signaleert een eventuele tekortkoming.

Maar veel van onze acties zijn aangeleerd en komen niet uit een diepe “buikgevoel”. Als wij wel contact met dit gevoel kunnen maken, gaan zaken vaker veel soepeler en makkelijker. Zo is het ook in het werken met paarden.

De manier van omgang met paarden verschilt zoveel van persoon tot persoon, dat het vrijwel onmogelijk is een draaiboek te maken waarin de oplossingen op een rij staan. Soms ligt het probleem bij eenvoudige miscommunicatie; soms is de rangorde verstoord; soms zijn de verwachtingen te hoog gegrepen, of simpelweg niet aan passende situaties gekoppeld. Maar soms is de relatie paard/ruiter ernstig verstoord waardoor de ruiter zich afvraagt of het überhaupt zin meer heeft.

Elke ruiter heeft het meegemaakt dat het paard niet of verkeerd reageert. Het paard stokt, weigert, bokt en steigert! Dit kan natuurlijk aan rijstijl liggen – en daarvoor zou uw rijinstructeur aanwijzingen moeten kunnen geven. Maar voor de problemen genoemd in Probleem Paard? zal het probleem veelal een andere basis hebben.

Om dit op te sporen en aan te pakken, zal eerst naar de omgang met eigen paard bekeken moeten worden. Niet alleen het gedrag van de ruiter maar ook de reacties van het paard worden bekeken om ook fysieke problemen uit te sluiten. Met enige regelmaat wordt er geconstateerd dat het probleem niet zozeer in omgang ligt maar juist in een fysiek probleem bij het paard. Wanneer het paard een biomechanisch probleem heeft (rug, been, hoef enz.), uit dit zich in gedrag; bij sommige paarden door het probleem te proberen ontlasten, bij andere paarden door af te reageren. Als dit de basis van de problemen is, dan kan verwezen worden naar iemand die het betreffende probleem kan behandelen zoals een osteopaat of hoef bekapper.

Als het probleem geen biomechanische basis heeft, wordt de omgeving, levensstijl en geschiedenis van het paard bekeken en probleem-momenten geanalyseerd. Problemen kunnen zowel bij de geschiedenis van het paard liggen als bij de manier van omgaan.

Soms zijn enkele aanwijzingen genoeg om de ruiter weer op het goede spoor te zetten; soms is er wel meer werk nodig. Dit laatste kan met eigen paard, maar een stap terug en even met een ander paard werken kan soms een andere inzicht bieden. Ruiter en paard wennen aan elkaar en dit kan het moeilijk maken om vaste gewoontes los te laten. Hiervoor biedt Sabots Libres Engagement de mogelijkheid om met een ander paard te werken.

Wanneer het probleem voornamelijk bij het paard zit, afhankelijk van hoe diep het probleem zit en de reactie op de ruiter, is het mogelijk dat aanvankelijk wordt gekozen voor hulp zonder de aanwezigheid van de ruiter; echter het is altijd de bedoeling dat de ruiter meewerkt aan het oplossen van het probleem daar de ruiter ook het probleem moet kunnen herkennen en leren mee omgaan.

In extreem gevallen kan wel gekozen worden voor een Time Out