Antropomorfisme

antropomorfisme (o.), 1 het beschouwen van andere wezens onder menselijke gestalte; (in ‘t bijz.) voorstellingen van God in menselijke vormen, het toeschrijven van menselijke opvattingen, hartstochten enz. aan God, of aan andere wezens (dieren); 2 leer die het menselijke tot maat van alle dingen maakt;*

Het is al millennia een integraal deel van ons leven […]